Radio Tiếng Nước Tôi
Tháp Chăm ở tỉnh Ninh Thuận, ảnh chụp trước đây.

Một cuộc hòa giải khác, 500 năm Việt – Chăm

Inra Sara là nhà thơ người Chăm, đã có nhiều công trình nghiên cứu về văn hóa và nghệ thuật của dân tộc Chăm cũng như Vương quốc Champa trò chuyện về sự giao tiếp văn hóa và lịch sử giữa hai cộng đồng Chăm và Việt.