Radio Tiếng Nước Tôi
Tổng thống Barack Obama tại Washington DC hôm 28 tháng 5 năm 2013. (ảnh minh họa)

TT Barack Obama: Tấn công quân sự Syria là cần thiết

Trừng phạt quân sự đối với Syria là điều cần thiết mà cũng là ích lợi của Hoa Kỳ mà Washington phải nhắm tới. Đó là tuyên bố của tổng thống Barack Obama hôm thứ Năm, vào lúc có những dấu hiệu cho thấy có thể kế hoạch sẽ tạm hoãn vì phải chờ quốc hội Hoa Kỳ cũng như quốc hội nước Anh cứu xét.